Post Types

مارس 14, 2019

برنامه تکنوازان شماره ۷ – سپیده جندقی

آزاده تکنوازان شماره هفت آهنگ از علی تجویدی در مخالف سه گاه شعر از رهی معیری آزاده شمس و  سپیده جندقی شجاعانه, یکی از مشکل ترین ترانه های تاریخ موسیقی ایرانی رو برای اجرا در برنامه #تکنوازان انتخاب کردند که به نظر ما به خوبی از پس اجراش بر اومدند . این ترانه در گذشته […]

Post Types 2 Comments
  • 1
  • 2