بیوگرافی

سپیده جندقی در اسفند ۱۳۶۱ در تهران به دنیا آمد. به گفته خودش:«از دوران دبستان چیزهایی می خواندم در دبیرستان هم جزو گروه همخوانان بودم و در حفظ تصانیف کوشش می کردم اما بطور رسمی، یک بار کاری از خانم پریسا شنیدم (تصنیف آسمان) که خیلی مرا جذب کرد و تصمیم گرفتم هر طور شده، نزد ایشان جهت آموزش دیدن بروم متأسفانه ایشان در آن موقع برای کنسرت به کشور کانادا رفته بودند»
وی یکی از شاگران برجسته پریسا است و از سال ۱۳۸۵ نزد او آواز ایرانی را آموخته است.

آخرین کارها

برنامه تکنوازان شماره ۷ – سپیده جندقی و آزاده شمس

شعر: رهی معیری

آواز: سپیده جندقی

ویولن: آزاده شمس

ببینید

دلارام

آوازه: سپیده جندقی

موسیقی: جانا آرژنگ

تنظیم: آرش رفیعی

شب هجران

شعر: حافظ

آواز: سپیده جندقی

تار: امین گل

ماه مطرب

شعر: حافظ

آواز: سپیده جندقی

تهیه کننده: نواهنگ

گر بود عمر…

شعر: حافظ

آهنگ و تنظیم: نواهنگ

تهیه کننده: نواهنگ

لاله پرپر

شعر: –

آهنگ و تنظیم: نواهنگ

تهیه کننده: نواهنگ

شمع شبانه

شعر: معینی کرمانشاهی

آهنگ و تنظیم: مجید وفادار

تهیه کننده: نواهنگ

یار خراباتی

شعر: حافظ

آهنگ و تنظیم: نواهنگ

تهیه کننده: نواهنگ

به کنارم بنشین

شعر: رهی معیری

آزاده

شعر: رهی معیری

خیال وصل

شعر: حافظ

آهنگ و تنظیم: باربد

تهیه کننده: باربد

تصنیف نگارگلعذار

آواز: سپیده جندقی

شعر: ملک الشعرای بهار

تنظیم و تار: مهران مهرنیا

تصنیف سرو روان

آواز: سپیده جندقی

شعر: مولانا

آهنگ و تنظیم :باربد